Świetlica środowiskowa "Słońce na dłoni" do odwołania realizuje swoje zadania 

wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość.

 


Prowadzenie Placówki współfinansowane jest ze środków:

- Urzędu Miasta Kraśnik;

- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;

Więcej informacji w Świetlicy lub pod nr telefonu 513-606-783