Zapraszamy do  Świetlicy Środowiskowej

"Słońce na dłoni"

na  zajęcia odbywające się od poniedziałku do piątku w godzinach  14.00 - 18.00

 

Harmonogram zajęć:


 

 

poniedziałek

 

 

wtorek

 

środa

 

czwartek

 

piątek

14:00-15:30

 

Odrabianie lekcji

Odrabianie lekcji

Odrabianie lekcji

Odrabianie lekcji

Odrabianie lekcji

15:30-16:00

 

Posiłek

Posiłek

Posiłek

Posiłek

Posiłek

 

 

 

      Zajęcia     

   tematyczne


16:00-18:00 

 

 

       Zajęcia

  tematyczne


16:00-18:00 

 

     Zajęcia

   tematyczne


16:30-18:00


 

        Zajęcia

   tematyczne


16:00-18:00

 

         Zajęcia

     tematyczne


15:30-18:00

Prowadzenie Placówki współfinansowane jest ze środków:

- Urzędu Miasta Kraśnik;

- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;

Więcej informacji w Świetlicy lub pod nr telefonu 513-606-783