Skład zespołu Centrum Wolontariatu w Kraśniku:

Krzysztof Gązwa  - Prezes Zarządu Centrum Wolontariatu w Kraśniku


Aneta Sapuła-Kołodziejczyk  - Zastępca Prezesa Zarządu Centrum Wolontariatu w Kraśniku

 

Dariusz Woźny - Członek Zarządu Centrum Wolontariatu w Kraśniku

 

Wojciech Sulowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Katarzyna Woźna - Księgowość

 

Kadra świetlicy:

Agnieszka  Mordzińska - kierownika Świetlicy Środowiskowej „Słońce na dłoni”

Katarzyna Mazur -  wychowawca

Damian Krasiński - wychowawca