Centrum Wolontariatu w Kraśniku przynależy do:

 

 

 

 

    • Centrum Wolontariatu w Kraśniku jest od 2009 roku zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Szkoleniowej prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.