Jak przekazać 1 %

 

1. WYPEŁNIĆ ODPOWIEDNIĄ RUBRYKĘ W ROCZNYM ZEZNANIU PODATKOWYM (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38)


W rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, wpisujemy:

KRS 0000182998

Centrum Wolontariatu w Kraśniku

Rozliczenie on-line

 Przekaż Twój 1% dla naszego OPP - Program e-pity online do rozliczania PIT 2011

lub tradycyjnie wypełniając PIT

PIT 36

PIT 36L

PIT 37

PIT 38

 

2. OBLICZENIE KWOTY, KTÓRĄ MOŻNA PRZEKAZAĆ DLA CENTRUM WOLONTARIATU W KRAŚNIKU

  •  Obliczamy 1% (czyli 0,01 kwoty) od kwoty podatku dochodowego, należnego Urzędowi Skarbowemu.
  • Kwotę 1% wpisujemy w odpowiedniej rubryce w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38), zatytułowanej "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego".

Uwaga! Przy wpisywaniu obliczonego 1% z podatku należy tę kwotę zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.            Kwota, którą chcemy przekazać – nie może być większa niż 1% tego podatku, który mamy do zapłacenia urzędowi skarbowemu (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół - art.45 ust.5c ustawy o pdpf).


3. WYSŁANIE FORMULARZA 

 

  •  Wypełniony formularz PIT należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym.
  • Jeżeli mamy nadpłatę - czyli nasze zaliczki, które wpłaciliśmy w ciągu roku są wyższe niż podatek należny po zmniejszeniu. Po przekazaniu 1% dla Centrum Wolontariatu w Kraśniku i zaznaczeniu tego w zeznaniu PIT, Urząd Skarbowy zwróci nam tę kwotę wraz z oczekiwanym zwrotem. Maksymalnie w ciągu 3 miesięcy.
  • Jeżeli mamy niedopłatę - musimy zapłacić Urzędowi Skarbowemu brakującą kwotę. Sumę, którą mamy wpłacić do Urzędu Skarbowego pomniejszamy o wyliczoną kwotę 1%, którą wskazujemy do przekazania dla Centrum Wolontariatu w Kraśniku i wtedy jesteśmy już rozliczeni z Fiskusem.
  • Jeżeli podatek należny jest równy zaliczkom. Wówczas do Urzędu Skarbowego nie wpłacamy żadnych pieniędzy. Jeśli jednak postanowimy obniżyć swój podatek wpłacając 1%, to urząd skarbowy zwróci nam naszą wpłatę.

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto Centrum Wolontariatu Kraśniku przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdpf).

Kto może przekazać 1% podatku dla Centrum Wolontariatu w Kraśniku-

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.