Ruszyła Kraśnicka Manufaktura Wolontariuszy

Projekt Kraśnicka Manufaktura Wolontariuszy realizowany jest przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kraśniku od 1 maja do 31 grudnia 2016 r. 

na terenie powiatu kraśnickiego. Głównym jego celem jest zwiększenie liczby wolontariuszy i koordynatorów pracy wolontarystycznej oraz wyposażenie ich w niezbędną do działania wiedzę i umiejętności.


Zadanie jest skierowane do kilku grup. Pierwszą z nich są kandydaci na wolontariuszy i wolontariusze, dla których przygotowano 5 kroków opisujących, jak zostać wolontariuszem i efektywnie pracować jako wolontariusz.
1. Czas na wolontariat – krok pierwszy.
2. Warsztaty z zakresu wolontariatu dla wolontariuszy i kandydatów na wolontariuszy „Zaczynamy od podstaw” – krok drugi.
3. Biuro Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej – krok trzeci
4. Akademia Umiejętności Wolontariusza – krok czwarty.
5. Wyjazd integracyjno – szkoleniowy dla wolontariuszy – krok piąty.

Drugą grupą są koordynatorzy, którzy będą mogli się poznać, wymienić swoimi doświadczeniami i nabyć umiejętności dotyczące skutecznego poszukiwania i koordynowania wolontariuszami.

Kolejną grupą docelową są wszyscy zainteresowani działalnością wolontariacką.
Problemem powiatu kraśnickiego jest mała ilość wolontariuszy i koordynatorów oraz niewystarczająca wiedza i ich umiejętności. Projekt odpowiada na te potrzeby i angażuje ludzi w projekty obywatelskie.

Po więcej informacji zapraszamy do Biura Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej, które otwarte jest od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie. Z pośrednictwa będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu kraśnickiego, którzy chcą zostać wolontariuszami lub osoby potrzebujące pomocy.

Biuro Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej przy Centrum Wolontariatu w Kraśniku
ul. Klasztorna 3
23-200 Kraśnik 513-606-783

Projekt „Kraśnicka Manufaktura Wolontariuszy” realizowany jest od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016.

Szkolenia dla Koordynatorów ZGŁOSZENIA!