Wolontariat akcyjny

Wolontariusze mogą brać udział także w Ogólnopolskich Zbiórkach Żywności organizowanych przez Bank Żywności w Lublinie przy współpracy z Centrum Wolontariatu w Kraśniku.

W ciągu roku organizowane są trzy zbiórki:

- Wielkanocna Zbiórka Żywności,

- Akcja „Podziel się Posiłkiem”,

- Świąteczna Zbiórka Żywności.

Akcja spotyka się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Zbiórki polegają m.in. na zachęcaniu klientów sklepów do dzielenia się żywnością z potrzebującymi. Akcja prowadzona jest w największych supermarketach. Przy współpracy z Powiatową Państwową Strażą Pożarną w Kraśniku żywność transportowana jest do budynku Stowarzyszenia, a następnie zostaje wydawana rodzinom wielodzietnym.

Jeżeli chcesz zostać wolontariuszem akcyjnym skontaktuj się
z koordynatorem by uzyskać

szczegółowych informacji.

Kontakt do koordynatora: Agnieszka  Mordzińska, Ewelina Walewska - tel. 513 606 783